Julio 2012.

Suministro e Instalación de valla sol alta .

Suministro e Instalación de postes de incio y final con cabeza de aluminio.